Regulamin

§1. Sposób składania zamówienia

Po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia wysyłany jest link do pobrania eBooka. eBook zakupiony na stronie panitwojejdiety.pl można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format PDF. Każdy kupujący ma możliwość tylko 1-krotnego pobrania egzemplarza eBook poprzez udostępniony link.

§2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zawierające eBooka zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności panitwojejdiety.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
– potwierdzenie otrzymania płatności
– informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, panitwojejdiety.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

§3. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania eBooka. W takim przypadku sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z eBooków

Zakupione i opłacone eBooki będą udostępnione Klientowi w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia, w formie linku.

W celu pobrania eBooka należy kliknąć na link.

Zaleca się zapisanie zakupionych eBooków na własnym nośniku pamięci. Panitwojejdiety.pl nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na własnym nośniku pamięci.

Wszystkie eBooki oferowane przez stronę panitwojejdiety.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

Klient ma prawo korzystać z eBooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
– rozpowszechniania eBooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
– utrwalania lub zwielokrotniania eBooków w celu ich rozpowszechniania,
– komercyjnego wykorzystywania eBooków w jakikolwiek sposób,
– Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z eBooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamację do zakupionego produktu na stronie www.panitwojejdiety.pl, w szczególności w przypadku, gdy w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za eBook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Administrator serwisu ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych.

Menu